MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

'Abtswoude, de grote veranderingen' in Museum Het Tramstation

31 mei 2019. De nieuwe expositie in Museum Het Tramstation in Schipluiden gaat vooral over de grootste verandering in Abtswoude, of Papsou zoals de bewoners het gebied noemen: de annexatie door Delft van Abtswoude op 1 februari 1960, ten behoeve van de bouw van de woonwijken Poptahof, Voorhof, Buitenhof en Tanthof. De expositie is tot eind 2019 te zien in het museum.

Het museum was volgestroomd met (oud) bewoners van Abtswoude, leden en vrienden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en enkele speciale gasten. Na inleidende woorden van voorzitter Jacques Moerman verzorgde Wendy Renzen, wethouder van Midden-Delfland, de opening. Zij vertelde in het kort hoe de gemeente Delft omging met het geannexeerde gebied Abtswoude en in relatief korte tijd een groot aantal woningen en flatgebouwen uit de grond stampte. Haar openingshandeling bestond uit het afronden van de expositie met een archeologische vondst, gedaan door medewerkers van Camping De Grutto. Wendy legde uit dat het gevonden voorwerp een handvat was van een vuurklok, die vroeger werd gebruikt om een open vuur af te dekken tijdens de nacht. Zo kon het vuur (redelijk) veilig de nacht doorkomen. Wendy plaatste het handvat in de vitrine over Camping De Grutto.

Expositie Abtswoude, de grote veranderingen

Schipluiden

In 1921, toen de gemeente Hof van Delft werd opgeheven, kwam de Abtswoude, vanaf de knik in de toenmalige Abtswoudseweg tot aan de grens met Kethel, bij de gemeente Schipluiden. De oude ontginningsweg had toen een lengte van ca. vijf kilometer. Het korte gedeelte van de knik naar de Delftse Schie (bij de huidige Abtswoudsebrug) werd Delfts grondgebied.

Onteigening

In maart 1960, minder dan twee maanden na de annexatie, kregen bewoners en boeren het verzoek hun woning, bedrijf en weilanden te verkopen aan Delft. Er zou geen ontkomen aan zijn, vanwege de toen geldende onteigeningswet. Best traumatisch. Het eerste gedeelte (vanaf Delft gezien) van de Abtswoudseweg werd Provincialeweg 15 (nu Prinses Beatrixlaan). Alle boerderijen en woningen werden daar gesloopt zonder noemenswaardige documentatie, laat staan archeologisch onderzoek. De wijken Poptahof, winkelcentrum De Hove, Voorhof en Buitenhof werden hier gebouwd.

Boerderij van Van der Maarel, Abtswoudseweg 5
Boerderij van Van der Maarel, Abtswoudseweg 5 met oprukkende flats. Foto gemeente Den Haag.

Tanthof

In het deel waar de wijk Tanthof werd gebouwd ging het beter: hier werd slechts een deel van de boerderijen gesloopt; voor de overige boerderijen wilde Delft een passende herbestemming vinden. Dit is grotendeels mislukt. Eén boerderij was enige tijd buurthuis De Boerderij. Uiteindelijk werden alle boerderijen weer verkocht aan particulieren en kregen een woonbestemming. Alleen Abtswoudseweg 34 (nu Abtswoudse 34) bleef een boerderij. Het melkveebedrijf met zuivelwinkel van de familie Van Winden is nu een ‘stadsboerderij’. De weilanden liggen in het open veenweidegebied van Midden-Delfland.

Buitengebied

Ook in het buitengebied, nu Midden-Delfland, veranderde wel het een en ander. Hier werden enkele boerderijen afgebroken of raakten hun agrarische functie kwijt. Voorbeelden zijn Elisabeth, waar dichter H.K. Poot opgroeide, en de boerderij van Kester, nu camping De Grutto. Aan deze onderwerpen wordt extra aandacht besteed.

Abtswoude 1963

Expositie Abtswoude

De expositie volgt min of meer de verhaallijn van de twee artikelen over Abtswoude, die gepubliceerd zijn in de Historische Jaarboeken Oud-Schipluiden 2017 en 2018 (nog steeds te koop in het museum) en de presentatie gegeven in de Hoornbloem op 2 mei 2019 (nu te zien op de beeldschermen in het museum). Drie banners vertellen achtereenvolgens het ontstaan van Abtswoude, het sociale leven in Abtswoude en hoe weiland in stadswijk veranderde. De luchtfoto uit de 1963 geeft een mooi overzicht van de Abtswoudseweg met aan beide zijden afbeeldingen van de, vaak monumentwaardige, bouwwerken. Een mooie collectie bijzondere voorwerpen uit het vroegere boerenleven maken de expositie compleet.

Abtswoude
De centrale vitrine bevat veel boerengereedschap uit vroeger tijden.

Zie voor openingstijden de website van Museum Het Tramstation Schipluiden.

02 juni 2019