MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Boswerkzaamheden Maaslandse bos van start

2 september 2019. Volgende week start Staatsbosbeheer met het uitvoeren van boswerkzaamheden in het Maaslandse bos. Het gaat hier vooral om het verwijderen van zieke essen. Daarnaast wordt er een dunning uitgevoerd. Langs het Trekkadepad staan ook zieke essen, en worden er bomen weggehaald in het kader van het Weidevogelkerngebied Commandeurspolder. Tijdens de uitvoering wordt het Maaslandse bos afgesloten en is het gebied enkele weken niet toegankelijk voor publiek. Ook het Trekkadepad wordt tijdelijk afgesloten, hiervoor wordt ter plekke een omleiding aangegeven.

Essentaksterfte in het Maaslandse Bos en langs het Trekvlietpad
Toegang tot het Maaslandse Bos bij het Trekkadepad.

Om inwoners van Maasland en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden is er op woensdag 18 september een boswachtersspreekuur. Van 16:00 tot 18:00 zijn de boswachters van Staatsbosbeheer aanwezig voor het beantwoorden van vragen, bij de bomenweide ten westen van het Maaslandse bos. Aanmelden is niet nodig.

Essentaksterfte in het Maaslandse Bos en langs het Trekvlietpad
Het fietspad langs de Noordvliet heet Trekkadepad.

Zieke essen

In heel Nederland gaat de es massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. Zieke essen worden niet meer beter en kunnen gemakkelijk omvallen wanneer deze aangetast en verzwakt zijn. Daarom start Staatsbosbeheer met het weghalen van zieke essen om de veiligheidsrisico’s voor bezoekers te beperken. Waar de zieke essen niet op wegen en paden kunnen vallen blijven deze waar mogelijk staan. Ook wordt op enkele plaatsen een dunning uitgevoerd. Door een aantal bomen weg te halen krijgen andere bomen meer licht en ruimte om te groeien. Het combineren van werkzaamheden zorgt ervoor dat de overlast beperkt blijft. Na de werkzaamheden wordt zo snel mogelijk met de herplant gestart, waarbij een variatie aan bomen en struiken wordt terug geplant.

Essentaksterfte in het Maaslandse Bos en langs het Trekvlietpad
Essentaksterfte langs het Trekkadepad.

Weidevogelpact

Langs het Trekkadepad staan ook zieke essen die weggehaald worden. Daarnaast zullen er hoge bomen langs de kade verwijderd worden, in het kader van het Weidevogelkerngebied Commandeurspolder dat het Weidevogelpact Midden-Delfland afgelopen winter realiseerde. Een van de maatregelen om een gebied succesvol in te richten voor weidevogels is het vergroten van openheid en uitzicht.

Toegankelijkheid

In verband met veiligheid wordt het Maaslandse bos tijdens de werkzaamheden helemaal afgesloten. Het gebied is dan enkele weken niet toegankelijk voor bezoekers. Ook het Trekkadepad wordt tijdelijk afgesloten wanneer daar gewerkt wordt. Er zal een omleiding ter plaatse worden aangegeven. Staatsbosbeheer vraagt bezoekers de afsluitingen te respecteren, voor de eigen veiligheid.

Voor meer informatie over essentaksterfte of de werkzaamheden in het Maaslandse bos kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer: HofvanDelfland@Staatsbosbeheer.nl, 010-4600591, of kijk op de website www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

Bron: Persbericht Staatsbosbeheer 2 september 2019.

03 september 2019