MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Protest in Tanthof: "Scholenplan herschrijven, park en (kinder)boerderij moeten blijven"

17 november 2019. Bij de keerlus van de HTM-tram in de wijk Tanthof werd vandaag geprotesteerd tegen de plannen van de drie schoolbesturen, Laurentius, Librijn en SCO, en het gemeentebestuur van Delft om de zes in Tanthof verspreid liggende basisscholen samen te brengen ("scholenschuif"). Er zouden drie scholen moeten komen in één 'mega'-schoolgebouw in het Abtswoudsepark (nabij het Vietnampad). Als mogelijke tweede locatie werd de Kinderboerderij/Waterspeeltuin Tanthof genoemd langs de weg Abtswoude. Het steeds kleiner wordend aantal leerlingen was de aanleiding voor het maken van deze plannen.

Scholenplan herschrijven, park en (kinder)boerderij moeten blijven
Spandoek met oproep de petitie tegen de megaschool te ondertekenen.

Delft op Zondag van 17 november 2019 geeft op de voorpagina uitleg over de plannen van de gemeente. In het artikel kraakt het bestuur van de Stichting Behoud het Park de uitspraken van de Delftse wethouders. Als het plan voor een 'mega'-school zou doorgaan wordt het groene karakter van dit deel Tanthof onherstelbaar beschadigd en verdwijnen fijne speelterreinen en open ruimte. Oud PVDA-raadslid Henk Klootwijk hield een vurig betoog om van dit plan af te zien: "We staan hier op een stukje weiland van vroeger, een uniek stukje Abtswoude". De afstand die kinderen naar de 'mega'-school zouden moeten afleggen zal voor velen een stuk langer worden. Het gevolg kan zijn dat ouders besluiten hun kinderen met de auto te brengen en halen. Het resultaat: wellicht verkeerschaos...

Scholenplan herschrijven, park en (kinder)boerderij moeten blijven
Henk van Klootwijk houdt zijn pleidooi voor behoud van het Abtswoudsepark.

Waarom het gemeentebestuur van Delft slechts de twee bovengenoemde locaties wenst te onderzoeken en de bestaande locaties van de huidige scholen uitsluit is niet duidelijk. Wellicht ziet zij kans voor nieuwe woningbouw op de locaties van de zes basisscholen.

Scholenplan herschrijven, park en (kinder)boerderij moeten blijven
In optocht van het Abtswoudsepark naar de Kinderboerderij Tanthof.

De organiserende partijen, Natuurlijk Delfland (KNNV Delfland), kinderboerderij Tanthof, waterspeeltuin Tanthof en de stichting Kindertuinen, riepen alle aanwezigen op aan B&W van Delft te vragen een alternatief voor de 'mega'-schoolplannen te onderzoeken: namelijk: herbouw van de scholen op de bestaande locaties aan de Fuutlaan en Bikolaan. Iedereen kreeg een kaart mee naar huis met een dringend verzoek de kaart vooral in te vullen en op te sturen.

Scholenplan herschrijven, park en (kinder)boerderij moeten blijven
De SP belooft steun aan de inwoners van Tanthof.

In een lange stoet, met spandoeken en enkele dieren van de Kinderboerderij voorop, ging iedereen mee met de wandeltocht naar de kinderboerderij. Onderweg werd gescandeerd: "Scholenplan herschrijven, park en (kinder)boerderij moeten blijven". De bekende dichter Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733), geboren in Abtswoude en voor even "herrezen", las hier een speciaal voor deze dag gemaakt gedicht voor met een duidelijke boodschap voor B&W van Delft. SP-raadslid Boris Duijff wist te vertellen dat achter de schermen al vanaf 2012 over de megaschool wordt gewerkt en dat zijn partij de bewoners van Tanthof steunt. Lees ook het verslag in het AD/Delft.

Scholenplan herschrijven, park en (kinder)boerderij moeten blijven
De "herrezen" dichter Poot staat klaar om zijn protestgedicht voor te dragen.

18 november 2019