MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Grutto’s terug in het Kraaiennest

13 november 2019. Grutto’s en andere weidevogels krijgen er een nieuwe plek bij om bij terugkeer uit Afrika aan te sterken voor het broedseizoen. De zuidelijke plas van het Kraaiennest wordt in 2020 aangepast zodat deze vogels er van het vroege voorjaar tot en met de zomer veilig kunnen rusten en voedsel kunnen vinden. “Het gaat niet goed met grutto’s en andere weidevogels, dus deze plekken zijn hard nodig” aldus John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, en bedenker van het plan.

Grutto’s en andere weidevogels krijgen er een nieuwe plek bij om bij terugkeer uit Afrika aan te sterken voor het broedseizoen. De zuidelijke plas van het Kraaiennest wordt in 2020 aangepast zodat deze vogels er van het vroege voorjaar tot en met de zomer veilig kunnen rusten en voedsel kunnen vinden. “Het gaat niet goed met grutto’s en andere weidevogels, dus deze plekken zijn hard nodig” aldus John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, en bedenker van het plan.

Grutto's weer in het Kraaiennest - 13 november 2019
Zuidplas van het Kraaiennest. Foto Floor Koornneef.

Na het graven van de Kraaiennest plassen ca 25 jaar geleden, is de zuidplas lange tijd een heel belangrijke plas geweest voor weidevogels. “Toen het waterpeil werd verhoogd, konden de vogels geen voedsel meer uit de bodem halen en vertrokken ze”, vervolgt Kleijweg.

Het peil in de plas wordt nu een gedeelte van het jaar weer verlaagd en de plas wordt iets vergraven, zodat er in het midden van de plas een slikkengebied ontstaat. Er komt een raster in het water ca 10 meter uit de kant om te voorkomen dat honden en vossen naar het midden van de plas zwemmen en de vogels verjagen. Om de open verbinding met de polder, waar de grutto’s broeden, te herstellen worden de essen op de zuidelijke kade weggehaald. De wilgen in het riet worden kort gezet en in hakhoutbeheer genomen.

De aanpassing van de zuidplas van het Kraaiennest is een sterk staaltje samenwerking. De plas is eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland die het plan van het Weidevogelpact omarmt.

“Delfland denkt actief mee bij initiatieven van het Weidevogelpact. Door ons peilbeheer op deze plek aan te passen, dragen wij bij aan de biodiversiteit. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons gebied”, zegt Hoogheemraad Marcel Belt. “Dit project is een prachtig voorbeeld van samenwerking van verschillende gebiedspartners.”

Grutto's weer in het Kraaiennest - 13 november 2019
Toekomstig beeld van het Kraaiennest met grutto's. Foto Martin van Holsteijn.

Staatsbosbeheer die de droge gedeelten van het Kraaiennest beheert, geeft toestemming voor de kap van de essen. “Er is veel recreatiegebied in Midden-Delfland, maar dat wordt zelden gecombineerd met natuur. Het is mooi dat dit op deze plek voor weidevogels straks wel kan” aldus Laurens Bonekamp, beheerder bij Staatsbosbeheer. Ook Sportvisserijbelangen Delfland is bij het plan betrokken. �����In de plas kan straks niet meer gevist worden, maar vissers zijn echte natuurmensen en dragen de weidevogels een warm hart toe”, zegt voorzitter Theo Stremme van SVB Delfland.

De aanpassingen in de zuidplas van het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en de provincie Zuid-Holland. Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samenwerken om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.

Bron: Persbericht Weidevogelpact Midden-Delfland 13 november 2019.

13 november 2019