MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Gezamenlijke waardering voor duurzame boeren in Midden-Delfland door gemeente Midden-Delfland, FrieslandCampina en LTO Noord

10 december 2019. Gemeente Midden-Delfland, zuivelcoöperatie FrieslandCampina en belangenorganisatie LTO Noord, afdeling Delflands Groen, zetten zich vanaf nu samen in voor een financieel gezonde toekomst voor de boer, het landschap van Midden-Delfland en een duurzame melkveehouderij. Vanaf aankomend voorjaar organiseren de partijen gezamenlijk studiebijeenkomsten en workshops voor melkveehouders in Midden-Delfland. Ook zijn sinds kort de criteria voor financiële waardering van de duurzaamheidsinspanningen van boeren beter op elkaar afgestemd. Dat voorkomt dat de melkveehouder per organisatie moet voldoen aan ‘weer een ander eisenpakket’.

Duurzame inspanningen beloond

De melkveehouders in Midden-Delfland willen continu verduurzamen. Dat kan alleen als er voldoende inkomsten zijn om deze ambities haalbaar te maken. Melkveehouders die goed scoren op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit kunnen daarom rekenen op financiële waardering. Met ingang van dit seizoen hanteren gemeente Midden-Delfland en FrieslandCampina daarvoor grotendeels overlappende duurzaamheidsindicatoren en criteria. ‘Dat schept duidelijkheid en gemak voor de melkveehouders,’ aldus Guus van Laarhoven, programmaleider biodiversiteit van FrieslandCampina. ’Boeren die nog niet aan de criteria voldoen, worden geholpen met maatwerkondersteuning.’

Waardering duurzame boeren - 10 december 2019

Kringlooplandbouw is de toekomst

Wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland is enorm trots op de duurzame prestaties van ‘haar’ boeren en blij met de goede samenwerking met FrieslandCampina en LTO Noord: ‘Boeren zijn cruciaal voor het behoud van ons Hollands polderlandschap. De helft van onze boeren doet al een paar jaar mee aan het studieprogramma Kringlooplandbouw in Midden-Delfland. De duurzame prestaties van onze boeren zijn uitzonderlijk goed en daarmee een voorbeeld voor anderen.’ Melkveehouders en gemeente zijn het erover eens dat er altijd ruimte is voor een nóg duurzamere aanpak op weg naar gesloten kringlopen op alle melkveebedrijven. FrieslandCampina, LTO Noord en gemeente ondersteunen de boeren daarom met trainingen, masterclasses, experimenten, workshops en advies op maat. Voorzitters Arnold van Adrichem en Gertjan Hooymans van LTO Noord geloven in de toekomst van kringlooplandbouw: ‘Kringlooplandbouw kan economische voordelen opleveren voor de boer. Daarnaast dragen we bij aan een sterker landschap en een duurzame melkveehouderij. Het is goed dat ook andere partijen aanhaken om dit samen met ons op te pakken.’

Waardering duurzame boeren - 10 december 2019

On the Way to PlanetProof

Gemeente Midden-Delfland heeft haar criteria voor financiële waardering sinds kort nog verder afgestemd op het keurmerk On the Way to PlanetProof van Stichting Milieukeur (SMK). Dit onafhankelijke keurmerk stelt hoge eisen op de onderdelen biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn. De melkveehouder moet er wel rekening mee houden dat een bedrijf dat voldoet aan de SMK-criteria voor On the Way to PlanetProof niet automatisch ook melk kan leveren voor zuivelproducten met het PlanetProof-logo. Het is afhankelijk van de marktvraag of er een meerprijs per liter melk wordt betaald door FrieslandCampina.

Gemeente Midden-Delfland, FrieslandCampina en LTO Noord, afdeling Delflands Groen stimuleren dat ook andere partijen melkveehouders belonen voor hun inspanningen. Of op een andere manier een bijdrage leveren aan een duurzame melkveehouderij. De drie partijen nodigen hen dan ook van harte uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 10 december 2019.

10 december 2019