MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Tiny House buurtschapje in wording achter de Woudselaan

21 juni 2019. Op een smalle strook land tussen de molensloot naar het gemaal van de Harnaschpolder en het erf van Devin Kleijweg Hoveniers komen in totaal negen tiny houses, 'kleine woningen'. De initiatiefnemers hebben zich verenigd in de Coöperatie Kluit. Inmiddels staan er zes woningen en een zevende is in aanbouw; binnenkort zal het aantal compleet zijn. Er wordt nog niet gewoond want faciliteiten als water en elektriciteit moeten nog aangesloten worden.

Tiny houses Den Hoorn - 21 juni 2019

Tien jaar

Op 25 april 2019 tekenden de toekomstige bewoners de bruikleenovereenkomst met de gemeente Midden-Delfland. Deze regelt het gebruik van de locatie voor vijf jaar, met een mogelijke verlenging van vijf jaar. Het terrein nabij de Woudselaan wordt gereed gemaakt voor bewoning. Er komen enkele parkeerplaatsen en voor hulpdiensten komt een ontsluitingsweg met grastegels. Het tiny houses-project sluit goed aan bij het gedachtegoed van cittaslow.

Tiny houses Den Hoorn - 21 juni 2019

Veertig vierkante meter

De tiny houses mogen niet meer dan 40 m² innemen en (redelijk) makkelijk te verplaatsen zijn. Hun bewoners willen een positief voorbeeld geven van een andere manier van wonen met een kleine ecologische voetafdruk en respect voor de landschappelijke kwaliteiten. Er wordt een helofytenfilter (moerasfilter) aangelegd om hiermee afvalwater te zuiveren. Een moestuin moet voor biologisch voedsel zorgen gaan zorgen. Op de Facebook pagina kunnen de ontwikkelingen bij de mensen van Kluit worden gevolg. Ook de media zoals Omroep West en de WOS vertellen regelmatig over de vorderingen bij de tiny houses in Den Hoorn.

Tiny houses Den Hoorn - 21 juni 2019

22 juni 2019