MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Bosonderhoud in het Maaslandse Bos

6 maart 2019. Vanaf augustus dit jaar start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden in het Maaslandse Bos en langs het Trekkadepad te Maasland. Door de boomziekte essentaksterfte aangetaste essen worden weggehaald. Deze zieke bomen zijn ernstig verzwakt en kunnen onverwachts omvallen. Daarnaast wordt er regulier bosonderhoud uitgevoerd, waarbij door middel van een dunning meer ruimte tussen de bomen wordt gecreëerd. Dit om het bos ook in de toekomst gezond en gevarieerd te houden. In aanloop op de werkzaamheden worden zorgvuldige voorbereidingen getroffen in nauw overleg met de gemeente Midden-Delfland.

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland. Zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom gaat Staatsbosbeheer veel zieke essen weghalen om de veiligheidsrisico’s te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor de bezoekers.


Rechts het Maaslandse Bos en links de Noordvliet.

Zorgvuldig bosbeheer

Essen die nog niet aangetast lijken en zieke essen die zich buiten het valbereik van paden en wegen bevinden laten we waar mogelijk staan. Zieke bomen zullen afsterven maar zijn interessant voor onder andere vogels en insecten. In de delen waar we gaan dunnen, worden bomen die ruimte gaan maken voor andere bomen, zorgvuldig geselecteerd. We houden hierbij rekening met de dieren en planten die in het bos leven. Bomen die moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen die we voor de dunning weg gaan halen, worden voorzien van oranje stippen. Dit noemen we blessen. Deze bleswerkzaamheden zullen in de komende weken uitgevoerd worden. Twee weken voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van het bosonderhoud zal er nog een ecologisch onderzoek plaatsvinden, dit om bomen met mogelijke nieuwe nestlocaties van vogels te ontzien tijdens de werkzaamheden. Staatsbosbeheer volgt bij al de bovenstaande werkzaamheden de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.


De essentaksterfte is al enkele jaren aanwezig in Midden-Delfland; hier bomen langs de Noordvliet (2016).

Toegankelijkheid

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen het Maaslandse Bos en het Trekkadepad vanwege de veiligheid tijdelijk afgesloten worden. Hierdoor kan er voor recreanten enige hinder ontstaan. Om de hinder tot een minimum te beperken zullen het Trekkadepad en het Maaslandse Bos zo min mogelijk tegelijkertijd afgesloten worden.

Herplant

Na de werkzaamheden wordt er zo snel mogelijk gestart met de herplant van het gebied. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de werkzaamheden gaan we zorgen voor nieuw en gevarieerd bos door het planten van bomen of natuurlijke verjonging. We kiezen voor een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken. Er ontstaat hierdoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos, wat bijdraagt aan biodiversiteit en de beleefbaarheid van het gebied. Daarnaast is het nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat ziektes en plagen minder kans krijgen. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is.

Herstel infrastructuur

De wandelpaden kunnen na de uitgevoerde werkzaamheden wellicht tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Deze paden worden na afloop van de werkzaamheden zo snel mogelijk weer hersteld.

Meer informatie

Staatsbosbeheer wil de omgeving zo goed mogelijk informeren door het organiseren van een inloopavond. Hier kunnen geïnteresseerden in gesprek met de betrokken boswachters over de werkzaamheden. Er wordt extra uitleg gegeven over essentaktsterfte, bosbeheer en de maatregelen die daarbij horen. Tevens wordt er vooruit geblikt naar de herplant. Datum en tijdstip van deze inloopavond zullen binnenkort bekend gemaakt worden.
Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

Bron: Persbericht Staatsbosbeheer 6 maart 2019./p>

06 maart 2019